Konferencja naukowa „Współczesna rola i zadania samorządu terytorialnego”

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, 13 października 2023 r.

Termin zgłoszeń prelegentów: 25 września 2023 r.
Termin zgłoszeń uczestników biernych: 10 października 2023 r.

Imię:
Nazwisko:
Stopień naukowy/tytuł zawodowy:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Afiliacja:

Dane jednostki reprezentowanej:
 Nazwa:
 Ulica:
 Numer domu/mieszkania:
 Miejscowość:
 Kraj:

Forma uczestnictwa w konferencji:
stacjonarna
online

Tytuł wystąpienia:

Forma uczestnictwa w konferencji:
uczestnik czynny - poster
uczestnik czynny - wygłoszenie referatu
uczestnik czynny - wygłoszenie referatu + publikacja
uczestnik bierny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej, znajdująca się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4.
  2. Inspektora danych osobowych nie powołano. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi można kierować na adres odo@wseh.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa w konferencji oraz publikacji artykułu.
  4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres miesiąca od daty organizacji konferencji.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością umożliwienia uczestnictwa w konferencji oraz publikacji artykułu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną z siedzibą w Bielsku-Białej, znajdującą się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4, w celu umożliwienia uczestnictwa w konferencji oraz publikacji artykułu.